Ingatlan szerződések menete: előkészítés, aláírás, ügyvédi ellenjegyzés

Ingatlan szakjogász ügyvédi irodánk fő szolgáltatása ingatlan adásvételre szakososdott ingatlan ügyvéd által ingatlan adásvételi szerződések, ingatlan ajándékozási szerződések készítése, ügyvédi ellenjegyzése és a tulajdonjog bejegyzési kérelem benyújtása az illetékes földhivatalba.

Szakjogász ingatlan ügyvédként lakások, lakóházak, építési telkek, termőföldek ingatlan adásvételi szerződéseinek, ajándékozási szerződéseinek szerkesztését, ügyvédi ellenjegyzését és azonnali, teljeskörű földhivatali ügyintézését vállaljuk.

Az ingatlan adásvételi szerződés munkadíja irodánkban az ingatlan adásvételi szerződés vételárának tipikusan a 0.5 %-a, de legalább 50.000,- Ft.

Az ingatlan adásvételi szerződést és az ingatlan átruházási szerződéseket megelőzi az ügyfélazonosítás, így szerződésekhez  szükséges az ügyfelek fényképes személyazonosító okmányainak (személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély), lakcímkártyájának és az adó igazolványuknak a bemutatása és azok ellenőrzése.

Az ingatlan adásvételi szerződést és a természetesen az összes ingatlan átruházási szerződést, így ingatlan ajándékozási szerződést, ingatlan csere szerződést- megelőzően az ügy felvételét követően a feleknek előre, emailen megküldjük a szerződés tervezetet melyet a megküldött észrevételek alapján az irodában véglegesítünk.

A mai tipikus gyakorlatnak megfelelően az emailen előre megküldött ingatlan adávételi szerződés tervezetet az eladó a saját ügyvédjével is átnézeti. 


Földhivatali ügyintézés: ingatlan adásvételi szerződések benyújtása

Az ingatlan adásvételi szerződés és az ingatlan átruházási szerződések a felek aláírását és ügyvédi ellenjegyzését követően az illetékes földhivatalba kerülnek benyújtásra az ingatlan-nyilvántartási kérelemmel együtt.

Az ingatlan adásvételi szerződés és az ingatlan átrhuházási szerződések a földhivatali benyújtást követően az ingatlan tulajdoni lapjának a széljegyére kerülnek. A földhivatalra irányadó ügyintézési határidő 60 nap, az ingatlan-nyilvántartási eljárás általános illetéke 6.600,- Ft. A földhivatali eljárást további 10.000,- Ft sürgősségi illetékkel meggyorsítható. Ebben az esetben a tulajdonjog bejegyzés tipikusan 2-3 hét alatt, esetleg hamarabb történik meg. Amennyiben a benyújtott kérelemmel együtt az ingatlan adásvételi szerződés, vagy a külön okirat a tulajdonjog bejegyzési engedélyt is tartalmazza, a tulajdonjogot ezek alapján az előbbi határidőkön belül  bejegyzi a földhivatal.

Ingatlan adásvételi szerződések esetén azonban jellemző, hogy az ingatlan teljes vételárát a végleges ingatlan adásvételi szerződés aláírásával egyidőben a vevő nem fizeti meg egy összegben, hanem a még fennmaradó vételárat az ingatlan adásvételi szerződésben meghatározott határidőig és részletekben fizeti meg az eladó részére.

Az ingatlan adásvételi szerződés azonban ebben az esetben is haladéktalanul benyújtásra kerül a földhivatal felé az úgynevezett függőben tartásos eljárásban, ritkább esetben tulajdonjog fennatartásos eljárásban. A függőben tartás esetében az ingatlan adásvételi szerződés benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig a földhivatal a beadvány elintézését függőben tartja a bejegyzett jogosult által a tulajdonjog-bejegyzési engedély megadásáig.

Az ingatlan adásvételi szerződések esetében, amennyiben a szerződés aláírásával egyidejűleg a teljes vételár igazoltan nem kerül megfizetésre az eladó részére, úgy letéti szerződés is készül, amellyel az eladó a tulajdonjog bejegyzési engedélyt az eljáró ügyvédnél letétbe helyezi, amit az eljáró ingatlanos ügyvéd akkor nyújthat be a földhivatalba, ha az eladó hitelt érdemlően igazolta a teljes vételár megfizetését.

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KÉSZÍTÉSE
06-20-592-6945