Ingatlan adásvételi szerződések készítése

Ingatlan szakjogász ügyvédi irodánk fő szolgáltatása ingatlan adásvételre szakososdott ingatlan ügyvéd által ingatlan adásvételi szerződések, előszerződések, ingatlan ajándékozási szerződések készítése, ügyvédi ellenjegyzése és a tulajdonjog bejegyzési kérelem benyújtása az illetékes földhivatalba az egész országban, Budapesten és vidéken..

Ingatlan adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az eladó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az adásvételi szerződést írásba kell foglalni.

Ingatlan adásvételi előszerződés: Az ingatlan adásvételi előszerződés alapján a felek abban állapodnak meg, hogy későbbi időpontban egymással végleges ingatlan adásvételi szerződést kötnek, és megállapítják e szerződés lényeges feltételeit. Az előszerződést a szerződésre előírt alakban, tehát ingatlanra vonatkozó előszerződés esetén írásban kell kötelezően megkötni. Az előszerződésre az annak alapján megkötendő szerződés (ingatlan adásvételi szerződés) szabályai megfelelően irányadóak.