Ajándékozási szerződések készítése

Ingatlan szakjogász ügyvédi irodánk fő szolgáltatása ingatlan adásvételre szakososdott ingatlan ügyvéd által ingatlan adásvételi szerződések, ingatlan ajándékozási szerződések készítése, ügyvédi ellenjegyzése és a tulajdonjog bejegyzési kérelem benyújtása az illetékes földhivatalba.

Ajándékozási szerződés: Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles. Ha az ajándékozási szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozási szerződést írásba kell foglalni.

Az ingatlan-nyilvántartási törvény rendelkezése szerint a kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául az ingatlan ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező.

Ennek megfelelően, ahogy az ingatlan adásvételi szerződéseknél is, úgy az ingatlan ajándékozási szerződéseknek is ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmasságának további feltétele, hogy a szerződést ügyvéd, irodánk esetében specialista ingatlan ügyvéd ellenjegyezze, azaz az iroda ingatlan ügyvédje az általa készített szerződést aláírásával ellátja, lepecsételi, szárazbélyegzője lenyomatát elhelyezi rajta, valamint feltünteti azon nevét, irodája székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és nem utolsó sorban az "ellenjegyzem" megjelölést.