Teljeskörű földhivatali ügyintézés

Ingatlan szakjogász ügyvédi irodánk fő szolgáltatása ingatlan adásvételre szakososdott ingatlan ügyvéd által ingatlan adásvételi szerződések, ingatlan ajándékozási szerződések készítése, ügyvédi ellenjegyzése és a tulajdonjog bejegyzési kérelem benyújtása az illetékes földhivatalba, teljeskörű földhivatali ügyintézés mellett.

Teljeskörű földhivatali ügyintézés: Az ingatlan adásvételi szerződés és az egyéb ingatlan átruházási szerződések a felek aláírását és irodánk szakjogász ingatlan ügyvéd általi ellenjegyzését követően az illetékes földhivatalba kerülnek benyújtásra az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési kérelemmel, valamint a földhivatali eljárásért fizetendő 6.600,- Ft általános eljárási illeték megfizetésével együtt.

Az ingatlan adásvételi szerződés és az ingatlan átruházási szerződések a földhivatali benyújtást követően az ingatlan tulajdoni lapjának a széljegyére kerülnek. A földhivatalra irányadó földhivatali ügyintézés határideje 60 nap a kérelem benyújtásának napjától számítva, az ingatlan-nyilvántartási eljárás általános illetéke 6.600,- Ft. A földhivatali eljárás további 10.000,- Ft sürgősségi, soronkívüli illetékkel meggyorsítható.

Ebben az esetben a tulajdonjog bejegyzés tipikusan 2-3 hét alatt történik meg. Amennyiben a benyújtott kérelemmel együtt az ingatlan adásvételi szerződés, vagy a külön okirat a tulajdonjog bejegyzési engedélyt is tartalmazza, a tulajdonjogot ezek alapján az előbbi határidőkön belül  bejegyzi a földhivatal.

Azonnali földhivatali ügyintézés: az ingatlan adásvételi szerződéseket a szerződéskötés napján, ha a földhivatali nyitvatartás engedi az ingatlan ügyvéd még aznap benyújtja a földhivatalba, Budapesten található földhivatalok esetében. Vidéki földhivatal illetékessége alá tartozó ingatlan esetén elsőbbségi, ajánlott, tértivevényes postai küldeményként kerül feladásra az adásvételi szerződés a bejegyzési kérelemmel és a 6.600,- Ft általános eljárási illeték megfizetésének igazolásával együtt.

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KÉSZÍTÉSE
06-20-592-6945