Szolgáltatások

Ingatlan adásvételi szerződések

Szakjogász ingatlan ügyvédként lakások, lakóházak, építési telkek, termőföldek ingatlan adásvételi szerződéseinek, ajándékozási szerződéseinek szerkesztését, ingatlan ügyvéd általi ellenjegyzését és azonnali, teljeskörű földhivatali ügyintézését vállaljuk.

Az ingatlan adásvételi szerződés munkadíja irodánkban az ingatlan adásvételi szerződés vételárának tipikusan a 0.5 %-a, de legalább 50.000,- Ft.

Az ingatlan adásvételi szerződést, és a természetesen az összes ingatlan átruházási szerződést, így ingatlan ajándékozási szerződést, ingatlan csere szerződést- megelőzően az ügy felvételét követően a feleknek előre, emailen megküldjük a szerződés tervezetet melyet a megküldött észrevételek alapján az irodában véglegesítünk.

A mai tipikus gyakorlatnak megfelelően az emailen előre megküldött ingatlan adávételi szerződés tervezetet az eladó a saját ügyvédjével is átnézeti. 

 Ingatlan ajándékozási szerződések

Az ingatlan ajándékozási szerződés alapján az egyik fél (Ajándékozó) saját vagyona rovására a másiknak (Ajándékozott) ingyenes vagyoni előny juttatására köteles. A polgári törvénykönyv értelmében az ingatlan ajándékozási szerződések érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. Az ingatlan-nyilvántartási törvény rendelkezése szerint a kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául az ingatlan ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező.

Ennek megfelelően, ahogy az ingatlan adásvételi szerződéseknél is, úgy az ingatlan ajándékozási szerződéseknek is ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmasságának további feltétele, hogy a szerződést ügyvéd, irodánk esetében specialista ingatlan ügyvéd ellenjegyezze, azaz az iroda ingatlan ügyvédje az általa készített szerződést aláírásával ellátja, lepecsételi, szárazbélyegzője lenyomatát elhelyezi rajta, valamint feltünteti azon nevét, irodája székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és nem utolsó sorban az "ellenjegyzem" megjelölést.

Földhivatali ügyintézés szakjogász ingatlan ügyvéd által

Az ingatlan adásvételi szerződés és az egyéb ingatlan átruházási szerződések a felek aláírását és irodánk szakjogász ingatlan ügyvéd általi ellenjegyzését követően az illetékes földhivatalba kerülnek benyújtásra az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési kérelemmel együtt., teljes körű földhivatali ügyintézés mellett.

Az ingatlan adásvételi szerződés és az ingatlan átruházási szerződések a földhivatali benyújtást követően az ingatlan tulajdoni lapjának a széljegyére kerülnek. A földhivatalra irányadó ügyintézési határidő 60 nap, az ingatlan-nyilvántartási eljárás általános illetéke 6.600,- Ft. A földhivatali eljárást további 10.000,- Ft sürgősségi, soronkívüli illetékkel meggyorsítható.

Ebben az esetben a tulajdonjog bejegyzés tipikusan 2-3 hét alatt történik meg. Amennyiben a benyújtott kérelemmel együtt az ingatlan adásvételi szerződés, vagy a külön okirat a tulajdonjog bejegyzési engedélyt is tartalmazza, a tulajdonjogot ezek alapján az előbbi határidőkön belül  bejegyzi a földhivatal.

Azonnali földhivatali ügyintézés: az ingatlan adásvételi szerződéseket a szerződéskötés napján, ha a földhivatali nyitvatartás engedi az ingatlan ügyvéd még aznap benyújtja a földhivatalba, Budapesten található földhivatalok esetében. Vidéki földhivatal illetékessége alá tartozó ingatlan esetén elsőbbségi, ajánlott, tértivevényes postai küldeményként kerül feladásra az adásvételi szerződés a bejegyzési kérelemmel együtt.

Tulajdoni lap

Ingatlan szakjogász ügyvédi irodánkban az ingatlan adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések készítésének alapvető, legelső lépése az ingatlan tulajdoni lapjának megszerzése, a tulajdoni lapba történő betekintés szakjogász ingatlan ügyvéd által. A tulajdoni lap három részből áll.

A tulajdoni lap I. része az ingatlan legfontosabb adatait tartalmazza, pl. az ingatlan helyrajzi száma, fekvésének (belterület, külterület) megjelölése és területnagysága, az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), a település neve, ahol az ingatlan fekszik , stb.

A tulajdoni lap II. része az ingatlan tulajdonosára vonatkozó  adatokat tartalmazza, pl. a tulajdonost megillető tulajdoni hányad,  tulajdonszerzés jogcíme, stb.

A tulajdoni lap III. része az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat, jogilag jelentős tényeket tartalmazza, pl. jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, végrehajtási jog, stb.

A tulajdoni lap lekérdezését a Földhivatal Online internetes oldalon intézzük, a nem hiteles tulajdoni lap lekérdezési díja 1.000,- Ft.

Az ingatlan ügyvéd akkor jár el precíz, körültekintő módon, ha az ingatlan tulajdoni lapjáról teljes másolatot kérdez le.

Azonnali, teljeskörű ügyintézés

Ingatlan ügyvédként irodánk elsődleges célja, hogy az ingatlan adásvételi szerződések a lehető leggyorsabban, mindemellett a legnagyobb  körültekintéssel kerüljenek megkötésre. Adásvételi szerződés megkötésére időpontot azonnal, akár 1 napon belül is tudunk vállalni, szakjogász ingatlan ügyvéd 20 év szakmai tapasztalatának köszönhetően.

Alacsony ügyvédi díj

Az ingatlan ügyvéd alacsony munkadj mellett nyújtja a szakjogász specialista alapú ingatlan adásvételi szerződés elkészítését.

Az ingatlan adásvételi szerződések ügyvédi munkadíja egyedi megbeszélés alapján ügyvédi iroánkban tipikusan kevesebb mint a az ingatlan vételárának 0.5 %-a.A konkrét ügyvédi munkadíj függ az adásvétel bonyolultságától, jellemzően, hogy terheli-e jelzálogjog vagy egyéb teher az ingatlant, vagy hogy a Vevő kíván-e bankkölcsönt igénybevenni az adásvételhez.

Tapasztalat

Az ingatlan adásvételi szerződéseket ingatlanforgalmi szakjogász képesítéssel rendelkező, 20 év szakmai tapasztalattal rendelkező ingatlan ügyvéd készíti.

Az adásvételi szerződések földhivatali bejegyzésére garancia, hogy azokat specialista ingatlan ügyvéd készíti. Ügyvédi irodánk fő tevékenysége ingatlan szerződések készítése napi szinten, teljeskörű ügyintézéssel.

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KÉSZÍTÉSE
06-20-592-6945