Ügyvédi tanácsadás, szerződés áttekintés

Ingatlan szakjogász ügyvédi irodánk fő szolgáltatása ingatlan adásvételre szakososdott ingatlan ügyvéd által ingatlan adásvételi szerződések, ingatlan ajándékozási szerződések készítése, ügyvédi ellenjegyzése és a tulajdonjog bejegyzési kérelem benyújtása az illetékes földhivatalba.

Ügyvédi tanácsadás: Általános gyakorlat szerint az ingatlan szerződések esetében a Vevő által megbízott ügyvéd készíti és ellenjegyzi a szerződést. Természetesen a felek megállapodása alapján adott esetben az Eladó által megbízott ügyvéd készíti el és jegyzi ellen a szerződést. A két eset közös jellemzője, hogy az okiratszerkesztő ügyvéd nem csak a Vevő, illetve nem csak az Eladó jogait helyezi kizárólagosan előtérbe, hiszen az ügyvéd mindkét esetben magárt a jogügylet szabályszerű elkészítéséért, azaz mindkét fél jogainak és kötelezettségeinek pontos megfogalmazásáért vállal jogi felelősséget a szerződés ellenjegyzése által.

Irodánk szakjogász ingatlan ügyvédjei arra az esetre is vállalnak tanácsadást, amikor az Eladó a Vevő ügyvédje által megszerkesztett ingatlan szerződés áttekintésére, átvizsgálására bíz meg minket.