Tulajdoni lap ügyintézés

Ingatlan szakjogász ügyvédi irodánk fő szolgáltatása ingatlan adásvételre szakososdott ingatlan ügyvéd által ingatlan adásvételi szerződések, ingatlan ajándékozási szerződések készítése, ügyvédi ellenjegyzése és a tulajdonjog bejegyzési kérelem benyújtása az illetékes földhivatalba.

Tulajdoni lap ügyintézés: Szakjogász ügyvédi irodánkban az ingatlan adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések készítésének alapvető, legelső lépése az ingatlan tulajdoni lapjának megszerzése, a tulajdoni lapba történő betekintés szakjogász ingatlan ügyvéd által. A tulajdoni lap három részből áll.

A tulajdoni lap I. része az ingatlan legfontosabb adatait tartalmazza, pl. az ingatlan helyrajzi száma, fekvésének (belterület, külterület) megjelölése és területnagysága, az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), a település neve, ahol az ingatlan fekszik , stb.

 A tulajdoni lap II. része az ingatlan tulajdonosára vonatkozó  adatokat tartalmazza, pl. a tulajdonost megillető tulajdoni hányad,  tulajdonszerzés jogcíme, stb.

A tulajdoni lap III. része az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat, jogilag jelentős tényeket tartalmazza, pl. jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, végrehajtási jog, stb.

A tulajdoni lap lekérdezését a Földhivatal Online internetes oldalon intézzük, a nem hiteles tulajdoni lap lekérdezési díja 1.000,- Ft.

Az ingatlan ügyvéd akkor jár el precíz, körültekintő módon, ha az ingatlan tulajdoni lapjáról teljes másolatot kérdez le.